galeria sostres tensats

SELECCIÓ DE TREBALLS

Hi ha ocasions en les que es necessita decorar un stand per una Fira o per un gran esdeveniment concret. A Techos Tensados SLU tenemos soluciones per decorar stands provisionals amb un gran mestratge. A més, els sostres tensats són fácilment muntables i desmuntables, i no perden qualitat en cada muntatge.

T’AGRADA LA NOSTRA FEINA?

sol·licita pressupost

T’AGRADA LA NOSTRA FEINA?

sol·licita pressupost