galeria sostres tensats

SELECCIÓ DE TREBALLS

En ocasions, és necessari donar un toc especial amb elements decoratius diferents. És el cas de grans espais com centres comercials o locals diversos en els que Techos Tensados SLU pot oferir aquest plus de decoració amb tot tipus de sostres tensats que poden aportar novetat i originalitat a tot un conjunt.

T’AGRADA LA NOSTRA FEINA?

sol·licita pressupost

T’AGRADA LA NOSTRA FEINA?

sol·licita pressupost