galeria sostres tensats

SELECCIÓ DE TREBALLS

A Techos Tensados SLU ens motiva el fet de que cada projecte és diferent. Tenim propostes per tot tipus d’espais, en aquest cas, oferim diferents tipus de sostre tensat per centres esportius i gyms. Per ells, escollim dissenys dinàmics que inspiren energia, sempre adequant-nos a l’estil de cada centre concret i d’acord amb les necessitats del client.

T’AGRADA LA NOSTRA FEINA?

sol·licita pressupost

T’AGRADA LA NOSTRA FEINA?

sol·licita pressupost