galeria sostres tensats

SELECCIÓ DE TREBALLS

Posar un Sostre Tensat en zones d’alta humitat és sempre un desafiament, però a Techos Tensados SLU tenim una gran experiència en col·locar-los en tot tipus de zones. Ens motiva el fet de que cada projecte és diferent, en diferents apartats i llocs diversos, però sempre partint de la mateixa base i amb els nostres 37 anys d’experiència.

T’AGRADA LA NOSTRA FEINA?

sol·licita pressupost

T’AGRADA LA NOSTRA FEINA?

sol·licita pressupost